Gedeputeerden hielden rapport geheim

De kruitfabriek in Muiden na een ontploffing in 1983 Bekijk De kruitfabriek in Muiden na een ontploffing in 1983 ANP

Bijna negen jaar lang lag het diep verstopt in een la bij de provincie Noord-Holland: een rapport over een stuk grond van 80 hectare rond een oude kruitfabriek in Muiden. Het brengt oud-gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers opnieuw in verband met belangenverstrengeling.

Geheim

Twee oud-gedeputeerden van de provincie Noord-Holland: Henry Meijdam en zijn opvolger Ton Hooijmaijers hielden een rapport geheim over het terrein waar tot 2003 een springstoffabriek stond. Ze deden dat op verzoek van de eigenaar van de grond: Rolf Visser, die grootse bouwplannen had. Het rapport uit 2004 werd pas dit jaar openbaar. "Meijdam en zijn opvolger Hooijmaijers hebben zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling", zegt oud-statenlid Hette Zijlstra (PvdA) vanavond in Nieuwsuur.

Volgens Zijlstra zijn zowel de provincie als de gemeente Muiden door de twee gedeputeerden voorgelogen. Zijlstra telde bij de betrokken oud-gedeputeerden het belang van de eigenaar van het KNSF terrein, de projectontwikkelaar Rolf Visser, zwaarder dan het belang van de bevolking van Muiden. De gemeente Muiden: de hele gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, heeft de provincie laten weten zeer verontwaardigd te zijn over de geheimhouding van dit rapport.

Vuurwerkramp

De Koninklijke Nederlandse Springstof Fabriek (KNSF) stond ruim driehonderd jaar op het KNSF-terrein waar alles om draait. Regelmatig vonden er grote explosies plaats waarbij verschillende doden vielen. Bewoners wilden dat de fabriek zou sluiten. Pas na de Enschedese vuurwerkramp in 2000 kwam er zicht op sluiting. De fabriek ging in 2003 dicht.

Eigenaar van het terrein, Rolf Visser meldde zich in 2003 bij de provincie Noord-Holland. Hij wilde het vervuilde fabrieksterrein schoonmaken in ruil voor de bouw van tweeduizend woningen. Dat zou betekenen dat het drieduizend inwoners tellende Muiden twee keer zo groot zou worden. Zowel het gemeentebestuur als de bewoners kwamen in opstand tegen de plannen.

Twijfel

Visser wilde met de bouw van tweeduizend huizen de kosten van de sanering (76 miljoen euro) terug verdienen. Maar de gemeente geloofde niet dat het terrein zo vervuild was als Visser deed geloven en gaf slechts toestemming voor de bouw van zeshonderd huizen.

Onthullingen

De hele kwestie kwam eind dit jaar naar boven na de publicatie van een rapport over de bestuurscultuur bij de provincie Noord-Holland. Eén van de onthullingen van de onderzoekscommissie was dat Meijdam en Hooijmaijers het rapport over het KNSF-terrein bewust geheim hebben gehouden.

Claim

Het voormalig fabrieksterrein ligt nu al tien jaar braak. Volgens Visser heeft de gemeente Muiden zijn plannen onnodig vertraagd. Hij heeft een schadeclaim van honderden miljoenen euro's ingediend. Maar volgens een oud-wethouder van Muiden, Fred Winnubst, hoort die claim - nu het geheime rapport bekend is geworden - niet thuis bij de gemeente, maar bij de provincie.

Reactie

De oud-gedeputeerden Hooijmaijers en Meijdam hebben geen commentaar.

Rolf Visser zegt in een reactie: "KNSF acht het onnavolgbaar dat de gemeente Muiden nu weer het rapport uit 2004 aangrijpt om haar verplichtingen niet na te komen. Het rapport is terecht bijna tien jaar geleden door de Provincie terzijde geschoven daar het niet voldeed aan de opdracht, inhoudelijk onjuist was en bovenal geen rekening heeft gehouden met de overeenkomsten met KNSF. Reeds begin 2003 waren er bindende afspraken gemaakt dat KNSF het gehele risico zou lopen voor de ook door Muiden zo gewenste sluiting en ontmanteling van de kruitfabriek. Hier stond een tegenprestatie tegenover. Geen van de overheden wilde hier immers financieel in bijdragen dan wel enig risico in lopen. Het tijdens het afgesproken proces de spelregels wijzigen is gewoonweg niet acceptabel."

Vragen en/of opmerkingen? Mail de maker: Mirjam.Bartelsman@Nieuwsuur.nl

Andere onderwerpen van woensdag 19 december 2012

Dit onderwerp is onderdeel van... Uitzending: woensdag 19 december 2012

VIDEO

Rapport bewust geheim gehouden

Een rapport uit 2004 werd pas dit jaar openbaar. Bijna negen jaar lang lag het diep verstopt in een bureaula van de provincie... Noord-Holland. Het rapport handelt over een stuk grond van tachtig hectare grond rond een oude kruitfabriek in Muiden. Vanavond de feiten.

MEEST BEKEKEN VIDEO'S